:::Digital Leader CDCAMP:::
   
  (주)세스넷 로고송 제작완료!
  글쓴이 : 씨디캠프     날짜 : 08-03-04 11:08     조회 : 8201    

유럽형 창의교육의 선두주자 더 와이즈클럽!
(주)세스넷의 로고송 제작 완료하였습니다.

어린이들이 쉽게 따라부를수 있는 밝고 명랑한 분위기의 로고송입니다.


                                                                          주식회사 씨/디/캠/프 직원 일동